ANALİZ

Gıda kimyasının konusu gıdaların kompozisyonu ve üretim, depolama ve hazırlama sırasında uğradıkları değişimlerdir. Bu durumda analiz ve laboratuar ön plandadır. Analiz birçok bölümden oluşmaktadır:

 • Validasyon
 • Doğruluk
 • Hassasiyet
 • Sağlamlık
 • Seçicilik
 • Recovery
 • Doğrusallık
 • Tespit sınırı (LOD, Limit of Detection)
 • Belirleme sınırı (LOQ, Limit of Quantificaiton)
 • Tarafsızlık
 • Ölçüm aralığı
 • Tekrarlanabilirlik
 • Kesinlik
Gıda Analizi:
Gıda analizindeki teknik ve personel ekipmanımız, numunelerinizi her zaman kapsamlı, kalitatif ve hızlı bir şekilde analiz etmemizi sağlar. Tüm hizmetler DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 (DAkkS German Accreditation Body GmbH) uyarınca verilmektedir. Laboratuarlarımızın gıda analizi için onaylanması ve onaylanması veya akreditasyon sertifikamız hakkında daha fazla bilgi Akreditasyon ve Kapsam bölümünde bulunabilir.
Yiyeceklerle temas eden malzeme:
Hizmetimiz, örneğin: çocuk oyuncaklarının test edilmesi veya gıdaya uygunluk alanındaki sağlık tolerans testlerinin içeriyor. Ayrıntılı olarak, size aşağıdaki analizi sunuyoruz:
• Migrasyon testi (total migrasyon, global migrasyon, spesifik migrasyon)
• Ağır metal
• Yumuşatıcı (ftalatlar)
• Uçucu ve yarı uçucu maddelerin taranması (uçucu organik bileşikler / düşük uçucu organik bileşikler (VOC / SVOC))
• Tükürük testi
• Tanımlanmış koşullar altında giden araştırma
• Kontaminantlar (ör. polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), perflorlu alkil asitler (PFAS), bromlu alev geciktiriciler (PBDE))
GBA laboratuvar grubu, tehlikeli maddeleri güvenilir bir şekilde inceler.
Bizim tarafımızdan değerlendirilen ürün gruplarından bir seçim:
• plastik
• karton ve kağıt
• cam
• metal
• ahşap
• seramik
Çevre analizi:
Ayrıntılı olarak, size aşağıdaki analizi sunuyoruz:
• Su analizi: İçme suyu, atık su, sızıntı suyu, yeraltı suyu, yüzey suyu, proses suyu, ham su, özel kuyu, banyo veya yüzme havuzu suyunun analizi. DIN 19643: 2012-11
• Kompost analizi: kullanıma hazır kompost, fermantasyon ürünleri
• Petrol ürünlerinin analizi: yalıtım yağı, kullanılmış yağ
• Biota: Bitki veya hayvan doku hücrelerinde organik veya inorganik kirleticilerin kalıntı analizi

SORUMLU KİŞİLER

Fatih Yılmaz

Fatih Yılmaz

GBA Group Food Türkiye / Intercolab

Fatih.Yilmaz@intercolab.com

Dr. Markus Zell

Dr. Markus Zell

GBA Group Food Almanya

M.Zell@gba-group.de

Dr. Sven Unger

Dr. Sven Unger

GBA Group Environment Almanya

S.Unger@gba-group.de

IMPRINT
İntercolab Uluslararası Laboratuvar Analiz Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Kazım Dirik Mah. 234 Sk. No:14/D TR-35100 Bornova/İZMİR
Tel: +90 (0850) 850 05 22
Fax: +90 (0232) 480 05 22
Mail: info@intercolab.com
CEO: Fatih Yılmaz
Handelsregister / Commercial Registry: İZMİR
VAT: Bornova 626 040 0441