NUMUNE ALIMI

Analizin en önemli adımlarından biri, örneği temsil eden bir numunenin alınmasıdır ki daha sonra elde edilen analiz sonuçlarının tüm örnek için de geçerli olduğundan emin olunsun. Numune temsil edici değil de hatalıysa, kısmi numunenin analizi doğru olsa da nihai sonuç yanlış olur. Numunenin gazlı, sıvı veya katı olmasına bağlı olarak, numune alımı için özel ekipman ve prosedürler vardır. Ürün ve nakliye işlemine bağlı olarak, numune alımı için çeşitli aletler kullanılır: ambalajları delmek için şiş, sıvı çekmeye yarayan boru, bölge numune alıcısı, numune alma kürekleri vb.

Numue alımı daima uluslararası standart düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Karşılaştırılabilirlik için. Bunun için AB’nin bir kısmı için bazı düzenlemeler var. Analiz yapılacak parametrelerine bağlı olarak, ör. Mikotoksinler veya Pestisitler için. Minimum daima Codex Alimentarius’a (CA) göre uygulamaktadır.

Önemli:

1. Neyin analiz edileceği detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır:
Örnek: toprak: numune hangi derinlikten alınmalıdır?
Örnek: genel anlamda katı maddeler: yüzey de numuneye dahil edilmeli midir (oksidasyon etkilerine maruz kalmış olabilir) yoksa sadece derinden mi alınmalı?

2. Stabilize/muhafaza: Analitlerin ve içeriğinin analiz edilinceye kadar değişmediğinden emin olmak için alındıktan hemen sonra numuneler stabilize edilmelidir. Ör. Buzdolabında saklanmalı, özel katkı maddeleri.

3. Numune alımında farklı parti numaralarına veya ürün seri numaralarına dikkat edilmelidir. Tüm paketlerdeki tanımlamalar ve numaralar aynı ise bu, tekli numune alım sayısı azaltabilir.

Homojenizasyon:

Bir numunenin yalnızca küçük bir bölümü belirli bir analitik yöntemle analiz edildiğinden analitlerin eşit olarak (temsili olarak) dağılabilmesi için numunenin homojen olması çok önemlidir.

SORUMLU KİŞİLER

Fatih Yılmaz

Fatih Yılmaz

GBA Group Food Türkiye / İntercolab

Fatih.Yilmaz@intercolab.com

Dr. Markus Zell

Dr. Markus Zell

GBA Group Food Almanya

M.Zell@gba-group.de

Dr. Sven Unger

Dr. Sven Unger

GBA Group Environment Almanya

S.Unger@gba-group.de

IMPRINT
İntercolab Uluslararası Laboratuvar Analiz Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Kazım Dirik Mah. 234 Sk. No:14/D TR-35100 Bornova/İZMİR
Tel: +90 (0850) 850 05 22
Fax: +90 (0232) 480 05 22
Mail: info@intercolab.com
CEO: Fatih Yılmaz
Handelsregister / Commercial Registry: İZMİR
VAT: Bornova 626 040 0441