DİĞER ANALİZLER

Hayvan türlerinin tanımlanması

Modern moleküler biyoloji yöntemleri sayesinde, birçok hayvan türünün yanında çeşitli türlerde yabani hayvan ve balık türünü tanımlamak mümkündür. Tanımlama, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak spesifik DNA bölümlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu şeklide et ürünlerinde kullanılan hayvan türlerini ve hayvansal içerik kompozisyonunu tespit etmek mümkün oluyor. Belli bir hayvan türü olarak araştırılabilir, ör. karaca veya ton balığı veya daha büyük gen parçaları çoğaltılarak (amplifikasyonu)ve ardından dizilim yaparak bilinmeyen bir numunenin tanımlaması yapılabilir.

Gerçek zamanlı PCR (real-time PCR)

Primerler olarak adlandırılan, spesifik DNA fragmanlarından yola çıkarak, arzu edilen türden bir DNA parçası seçilerek büyütülür ve gerçek zamanda flüoresan ölçümü ile tespit edilir. Aşağıdaki parametreler, spesifik gerçek zamanlı PCR sistemleri ile niteliksel ve büyük oranda nicel olarak tespit edilebilir:

 • Et
 • Domuz
 • Dana, Koyun, Keçi sowie Geviş getiren genelde
 • At, Eşek
 • Ördek (Platyrhynchos / Barbarieente Cairina moschata), Kaz, Tavuk, Hindi, Devekuşu ve Kanatlı hayvanlar genelde
 • Geyik (Kırmızı geyik, Alageyik, Karaca) grup halinde veya tek tek
 • Köpek, Kedi
 • Tavşan veKemircir (Fare, Sıçan)
 • Memeli hayvan genel
 • Balık / Deniz canları
 • Ictalurus punctatus
 • Pangasius hypophthalmus
 • Pangasius bocourti
 • Ton Balığı
 • Yunus Balığı

İhtiyaç malzemeleri
Hizmetlerimiz çocuk oyuncaklarının kontrolünü ve gıda normlarına uygun sağlık uyumluluğu testlerini kapsamaktadır.  

Size aşağıdaki analizleri sunuyoruz: 

 • Göçler (genel göç, küresel göç veya özel göç)
  Ağır metaller 
 • Plastikleştiriciler (ftalatlar) 
 • Uçucu ve yarı uçucu maddeler için tarama (uçucu organik bileşikler / yarı uçucu organik bileşikler (VOC / SVOC)
 • Tükürük testi 
 • Tanımlanmış koşullar altında gaz çıkışının incelenmesi 
 • Kalıntılar (örneğin, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), perflorlu alkil asitler (PFAS), bromlu alevden koruyucu maddeler (PBDE)
  GBA Laboratuar Grubu, sağlığa zararlı maddeleri güvenilir bir şekilde araştırmaktadır. 

İncelediğimiz ürün grubundan seçmeler 

 • Plastikler
 • Karton ve kağıt
 • Cam
 • Metal
 • Ağaç
 • Seramik

Çevre analizi: 
Size aşağıdaki analizleri sunuyoruz: 

 • Su analizi: DIN 19643:2012-11içme suyu, atık su, sızıntı suyu, yeraltı suyu, yüzey suyu, proses suyu, ham su, özel kuyu, banyo veya yüzme havuzu suyunun incelenmesi. 
 • Kompost analizi: hazır komposti fermente ürünler. 
 • Petrol ürünlerinin analizi: İzolasyon yağı, atık yağ 
 • Biota: Bitki veya hayvan doku hücrelerindeki organik veya inorganik kirleticilerin artık analizi 

IMPRINT
İntercolab Uluslararası Laboratuvar Analiz Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Kazım Dirik Mah. 234 Sk. No:14/D TR-35100 Bornova/İZMİR
Tel: +90 (0850) 850 05 22
Fax: +90 (0232) 480 05 22
Mail: info@intercolab.com
CEO: Fatih Yılmaz
Handelsregister / Commercial Registry: İZMİR
VAT: Bornova 626 040 0441