MİKOTOKSİNLER

Gıda ve yemlerde bulunan mikotoksinler (küf toksinleri) en küçük miktarlarda bile omurgalılarda zehir etkisi yapan küf mantarından oluşan ikincil metabolik ürünleridir. Mikotoksin oluşturan küf mantarının mycelium (veya miselyum)unda bulunabilirler veya çevreye salınabilirler.

Intercolab, mikotoksinlerin kapsamlı bir analizini sunar. Mikotoksinlerin özütleşmesinden ve seçici olarak zenginleştirilmesinden sonra, spesifikasyon ya HPLC ve UV / floresans saptama yoluyla , ya da çeşitli mikotoksinler ve mikotoksin metabolitleri aynı anda GC-MS/MS veya LC-MS/MS yoluyla çoklu yöntemler sayesinde belirlenebilir.

Dünya genelinde birçok bitkisel ve hayvansal gıdalar, aflatoksinlerle kirlenmiştir. Bu sorun Avrupa’dan ithal edilmiştir. Mikotoksin üretimi için 25 ila 40 derece sıcaklığa ihtiyaç duyan toksin üreten mantarların menşei başta tropikal ve subtropikal bölgelerdir. Bu nedenle bu bölgelerde yetişen mısır, fıstık, Brezilya fıstığı ve antep fıstığı en yüksek risk potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca, darı, buğday, baharatlar, pirinç, soya fasulyesi, incir, badem, fındık ve küçük hindistan çevizi mikotoksinlerle kirlenmiş yiyeceklerdir. Yüksek nem ve sıcaklık oranlarında depolanan her tohum türünde aflatoksin kontaminasyonu görülebilir. Bu durum ayrıca böcek istilası, kemirgenlerin oluşması, sızdıran siloları ve depolanmış malzemeye nem aktarımı olasılığı ile de teşvik edilir.

Tüketiciyi yeterince koruyabilmek için, Avrupa Komisyonu bir takım mikotoksinler için maksimum seviyeler belirlemiştir. Yiyecekler için belirlenen maksimum seviyeler ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bazı mikotoksinler AB düzenlemelerine tabi değildir. Bu durumda, ulusal düzenlemeler geçerlidir.

GBA verimli ve hızlı bir analiz için, farklı multimetodlar sunar.

Mikotoksin analizinin aşağıdaki parametreleri analiz edilebilir:

 • Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2
 • Aflatoksin M1
 • Okratoksin (OTA)
 • Patulin
 • 15-Acetyldeoxynivalenol (15 Ac-DON)
 • 3-Acetyldeoxinyvalenol (3 Ac-DON)
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Diacetoxyscirpenol (DAS)
 • Fusarenon X
 • HT2 / T2-Toksin
 • Nivalenol (NIV)
 • Zearalenon (ZEA)
 • Fumonisin B1, B2, B3
 • İstek üzerine diğerleri

SORUMLU KİŞİLER

Fatih Yılmaz

Fatih Yılmaz

GBA Group Food Türkiye / Intercolab

Fatih.Yilmaz@intercolab.com

Dr. Markus Zell

Dr. Markus Zell

GBA Group Food Almanya

M.Zell@gba-group.de

Dr. Sven Unger

Dr. Sven Unger

GBA Group Environment Almanya

S.Unger@gba-group.de

 • Aflatoksin B1, B2, G1, G2

  Aflatoksin B2 ve G2, aflatoksin B1 ve G1’in dihidrojenasyonlu türevleridir. Endeks 1, bunların aşırı derecede toksisiteli aflatoksinler olduğuna işaret eder. Buna karşılık, endeks 2’ye sahip aflatoksinler bazı hayvan türlerinde hiçbir etki göstermemektedir. Endeksler B ve G, ultraviyole ışıkta mavi veya yeşil flüoresansa işaret eder.

  Aflatoksinler, sadece aflatoksin oluşturucuların hifleri ve konidyalarında bulunmazlar, aynı zamanda çevreleyen alt katmana da yayılmayı severler.

  Oral yolla alınabilen, en güçlü doğal bileşik, aflatoksin B1’dir. Bunun nedeni yüksek oranda kanserojen bir bileşiğe dönüştürülmesidir. Bu karaciğerdeki oksijenaz ile meydana gelir. Artık bu birleşik RNA polimerazın inhibisyonuna yol açan DNA’ya bağlanabilir. Tek bir molekülün alınması kansere sebep olan bu yüksek akut toksisiteyi açıklamaktadır. Bu akut zehirlenmeye aflatoksikoz denir. Uzun süreli alımlardan sonra kronik toksisite karaciğer kanseri, malformasyonlar, mide kanseri ve akciğer ve böbreklerde sporadik metastazı gibi hastalıklara yol açabilir.

 • Aflatoksin M1 (AFM)

  Aflatoksini içeren yemle besleme sonucunda aflatoksinler hayvansal gıdalara da karışır (Carry-over-Effekt), özellikle de süte. Dolayısıyla, M1 indeksi süt veya İngilizce “metabolit” terimini ifade eder.

 • Deoksinivalenol (DON)

  Deoksinivalenol (DON, vomitoksin olarak da adlandırılır), Fusarium cinsinin çeşitli mantarlar, özellikle F. culmorum ve F. graminearum tarafından üretilir ve özellikle buğday, arpa, yulaf ve mısırda bulunur. Aşırı kirlenmiş yiyeceklerin aşırı miktarda alınması bulantı, kusma ve böbrek hasarına neden olabilir.

 • Fumonisin B1, B2

  Bu mikotoksinler de Fusarium cinsi küf mantarları, ayrıca F.verticillioides, F. proliferatum, F. moniliforme ve F. Anthophilum tarafından oluşturulur. Fusarium tarafından üretilen diğer mikotoksinler gibi, fumonisinler de tahıllarda, özellikle de mısırda bulunur.

 • Okratoksin A (OTA)

  Okratoksin A (OTA) birçok Penisilya ve Aspergillus tarafından üretilir. En yaygın olanlar Aspergillus ochraceus, Penicillium verrucosum ve Penicillium viridicatum’dur.

  OTA birçok gıda maddelerinde ve yemde, özellikle hububat, baharat, kahve, kakao, incir, fındık, yer fıstığı ve bu gıdalardan türetilen ürünler de bulunur. Bulaşma genellikle tarlada gerçekleşir. Conidia, daha sonra depoda, uygun koşullar altında çimlenir. OTA ile kirlenmiş yem sayesinde mikotoksin domuz ve kümes hayvanlarının etine bulaşır. OTA sığırların karnında bozunabilir, bu nedenle sığır etinde ve süt üzerinde çapraz etki yoktur.

 • Patulin

  Patulin, Penicillium, Aspergillus, Byssochlamys ve Paecilomyces variotii sınıfından çeşitli küf mantarlarının ikincil bir metabolitidir. Görülen en önemli Patulin Penicillium expansum’u içerir.

  İlk kez 1941’de Penicillium griseofulvum’dan (eski adıyla Penicillium patulum) izole edilmiştir. O sırada yeni antibiyotikler aranıyordu ve anti bakteriyel ve anti fungal etkileri nedeniyle arananın Patulin ile bulduğuna inanılıyordu. Ancak, memelilere ve bitkilere karşı toksikolojik özelliği nedeniyle tedavi amaçlı bir kullanım mümkün olmadı. Çünkü solunum zincirine saldırarak sitotoksik ve hemorajik etki yapmaktadır. Şişme, kanama ve süpürasyona vs. neden olur.

 • T2- ve HT2 toksini

  T2 ve HT2 toksinleri de Fusarium sınıfı mantarlardan üretilir. T2 toksini ve metaboliti HT2 toksini, trikotesen grubuna aittir.

 • Zearalenon (ZEA)

  Fusarium toksinleri grubuna ait olan Zearalenone (ZEA) ağırlıklı olarak küflü hububatlarda oluşur. Çoğunlukla bu mikotoksin deoksinivalenol ile birlikte oluşur.

IMPRINT
İntercolab Uluslararası Laboratuvar Analiz Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Kazım Dirik Mah. 234 Sk. No:14/D TR-35100 Bornova/İZMİR
Tel: +90 (0850) 850 05 22
Fax: +90 (0232) 480 05 22
Mail: info@intercolab.com
CEO: Fatih Yılmaz
Handelsregister / Commercial Registry: İZMİR
VAT: Bornova 626 040 0441