PESTİSİTLER / KALINTILAR

Çoğunlukla basında ve genel anlamdapestisit” sözcüğü kullanılır. Ancak “bitki koruma ilacı” bu ilaçların işlevlerini ve etkilerini daha doğru açıklamaktadır. Bitkileri her türlü zararlardan korumaya yararlar. Intercolab pestisit (bitki koruma ilaçları) konusunda çok geniş kapsamlı bir analiz sunar.

Pestisit olarak da adlandırılan bitki koruma ilaçları, tarımsal bitkileri hayvan, bitki veya diğer zararlı organizmalardan korumak için tasarlanmıştır. Bunlar tarımsal bitkilere musallat olan, zararlı yaratıkları öldüren veya savan veya çimlenmelerini, büyümelerini veya üremelerini engelleyen kimyasal maddelerdir. Bu ilaçlar etkilerine göre ör. Fungusitler (mantar ilacı), herbisitler (yabani ot ilacı), insektisitler (haşere ilacı) molluskisit (salyangoz ilacı), rodentisidler (kemirgen ilacı), vs. olarak sınıflandırılır.

Buna ek olarak, bitki koruma ilaçlarının etkisini artıran safenerler ve sinerjistler gibi katkı maddeleri kullanılır. Safenerler preparatın bazı bitkiler üzerindeki fitotoksik etkisini bastırmak veya azaltmaya yarar. Sinerjistler ise tek başına zararlı organizmalar üzerinde hiç veya zayıf bir etkiye sahip olmakla birlikte bitki koruma ilaçlarının etkisini artırabilirler. En iyi bilinen sinerjist piperonil bütoksit’tir (PBO). PBO tek başına bir bitki koruma ilacı değildir, bu nedenle bu sınıflandırma içerisinde yer almaz.

Pestisit Analizi: Çoklu tarama (Multiscreening) ve tek ölçümler (Single Screening)

Çoklu tarama

Pestisit kalıntıları analiz edilirken, bir analitik prosedürde mümkün olduğunca çok etken madde belirlenmeye çalışılır. Bitki koruma ilaçları idealı bir kalıntı analizine tabi tutmak için mevcut çoklu yöntemler kullanılmalıdır. En gelişmiş ekipmanlar, sürekli yüksek kaliteli analiz yapılmasını sağlamaktadırlar. En son teknoloji sıvı (LC-MS/MS) ile birleştirilmiş MS/MS-deteksiyonu veya gaz kromatografisidir (GC-MS/MS). Bunların dışında, birkaç tane daha spesifik dedektör mevcuttur, ancak giderek daha az ve / veya yalnızca özel durumlarda kullanılmaktadır.

En geçerli ve en çok kullanılan yöntem QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe) yöntemidir. Bu yöntem, sürekli olarak yeni gerekliliklere (müşteri spesifikasyonu, yeni ruhsatlılar, vb.) ve matrise (sulu gıdalar, kurutulmuş meyveler, baharatlar, çay / otlar, yağlı tohumlar, vb.) adapte edilir ve geliştirilir. Her çoklu yöntem gibi bu yöntemin de sınırları vardır. Bunun sebebi maddelerin veya madde gruplarının özellikleridir. Tamamen farklı davranıyorlar. Bu nedenle etken maddeler özel olarak hazırlanmalı ve tek bir ölçümle belirlenmelidir. Örneğin Ditiyokarbamatlar (CS2) asit ile çözünülür ve gaz fazına aktarılır ve Headspace teknolojisi ile analiz edilir. Yaygın olarak kullanılan ve basın yoluyla tanınan bir diğer ilaç Glifosat’tır. Bu ilaç da Single metod (tek bir ölçümle) belirlenir. Çoklu tarama yöntemi ile incelenen bitki koruma ilacı listesi şu an metabolitler (ayrıştırma veya ikincil ürünler) de dâhil olmak üzere 600’den fazla maddeyi kapsamaktadır ve matrise bağımlıdır. Gıda türüne göre sınıflandırılırlar.
Analiz edilenler, ör.
;

 • Bitkisel gıdalar: QuEChERS* LC-MS/MS ve GC-MS/MS kullanılarak
 • Yağlı gıdalar: QuEChERS* ve modifiye DFG-S19-yöntemi**ile DFG-S19-
 • İçme suyu: QuEChERS* GC-MS/MS ve kısmen LC-MS/MS kullanılarak
 • Toprak numuneleri: GC-MS/MS ileveya IC ile tekli ölçüm

* QuEChERS = Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe
** DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (Alman Araştırma Kurumu)

Single ve ek analizler:

 • Phenoxy alkanoic acids (aynı zamanda "asidik pestisitler" olarak da adlandırılır)1
 • Fosfin (PH3)4
 • Glifosat/AMPA/Glufosinat1
 • Paraquat/Diquat1
 • Fosetyl/Fosforik asit1
 • Chlormequat/Mepiquat (CCC/MQ)1
 • Quaternary ammonium compounds (QAV / BAC + DDAC)2
 • Chlorate/Perchlorate1
 • Dithiocarbamates (CS2)2
 • Ethephon1
 • inorganic Bromide3
 • Morpholin1
 • Ethylene thiourea / Propylene thiourea (ETU/PTU)1
 • Dithianon1
 • Fentin (Triphenyltin)1
 • Tributyltin (TBT)1
 • Maleic hydrazide1
 • Ethylene oxide/2-chloroethanol1
 • Guazatine (Guazatine acetate)
 • 1-Naphthylacetic acid
 • Nicotine
 • Organotin compounds
 • istek üzerine daha fazla
 • 1 LC-MS/MS; 2 Headspace-GC-ECD; 3 GC-ECD; 4 GC-NPD

Mass Spectrometry (Kütle spektrometrik kalıntı analizinin temelleri):

Test edilecek maddeler resmi test yöntemleri (ASU) ve DIN ve ISO yöntemlerine göre gıda maddelerinden çıkarılır ve saflaştırılır. Spesifikasyon, sıvı (LC) veya gaz kromatografik (GC) ayırma/tarama sonrasında tandem dörtlü kutup kütle spektrometreleri (MS/MS) yardımıyla gerçekleşir.

Bu sırada analit moleküllerinin iyonlaşmasından dolayı, ilk dörtlü kutup sayesinde seçici olarak filtrelenen moleküler ve fragment iyonları oluşur. Bunlar doğrudan fragmantasyon yoluyla bir çarpışma hücresinde daha spesifik fragman iyonlarına (ürün iyonları olarak adlandırılır) ayrılır. Product Ions (ürün iyonları) Precursor Ions (öncü iyonlar) ile birlikte spesifik moleküler parçaların kaybından kaynaklanan kütle geçişleri (m/z) oluşturur. Buna göre, yalnızca öncü iyonlar filtrelenir ve ürün iyonları belirlenir. Bir maddenin farklı geçişlerin yoğunluğu birbirine sabit bir ilişki içindedir ve maddenin spesifik oranlarını (parmak izi) oluşturmaktadır. Farklı etken maddelerin spesifik ve kaliteli bir şekilde ölçülmesi için, her zaman her analiz için iki geçiş belirlenir.

SORUMLU KİŞİLER

Fatih Yılmaz

Fatih Yılmaz

GBA Group Food Türkiye / Intercolab

Fatih.Yilmaz@intercolab.com

Dr. Markus Zell

Dr. Markus Zell

GBA Group Food Almanya

M.Zell@gba-group.de

Dr. Sven Unger

Dr. Sven Unger

GBA Group Environment Almanya

S.Unger@gba-group.de

IMPRINT
İntercolab Uluslararası Laboratuvar Analiz Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Kazım Dirik Mah. 234 Sk. No:14/D TR-35100 Bornova/İZMİR
Tel: +90 (0850) 850 05 22
Fax: +90 (0232) 480 05 22
Mail: info@intercolab.com
CEO: Fatih Yılmaz
Handelsregister / Commercial Registry: İZMİR
VAT: Bornova 626 040 0441