RADYOAKTİVİTE

Basit olarak tarif edildiğinde, radyoaktivite atom çekirdeğinin bozunması olayını tarif eder. Bu olay, doğal olarak gerçekleşebilir veya insanlar tarafından yapay olarak indüklenebilir. Atom çekirdeğinin parçalanmasında, parçalanma enerjisi radyoaktif ışın adı verilen ışın şeklinde salınır. Aslında, bu terim tamamen doğru değildir, çünkü ışının kendisi radyoaktif değildir, sadece radyoaktifliğin bir sonucudur.

Alfa, beta ve gama ışınları arasında ayırım yapılmaktadır. Aynı sırada, ışıma” daha çok nüfuz ediyor “ve dolayısıyla daha tehlikeli hale geliyor. Alfa ışınları en zayıf ışınlardır ve bu ışınlara karşı kâğıt dahi koruyucu olabilir. Beta ışınları, birkaç milimetre kalınlığındaki plastik ve hatta alüminyum ile önlenebilir. Gama ışını daha yoğundur. Granite bile nüfuz edebilir.

Her üç ışın çeşidinin de ortak bir özelliği var: Koklamak, hissetmek, tatmak veya görmek mümkün değildir. Ancak radyasyon biyolojik hücrelere çarptığında enerjilerinin bir kısmını serbest bırakılır. Bu enerji hücrelere saldırır. Işınlar belirli hücre bileşenlerini doğrudan değiştirebilir veya hücredeki suyu dolaylı olarak iyonize edebilir – bu da daha sonra dokuya zarar veren serbest radikallere neden olur. Çift telli deoksiribonükleik asit (DNA) şeklinde vücudun her hücresinde var olan kalıtım ise, en hassas olandır. Işınlar DNA zincirlerini parçalayabilir ve genetik kodu değiştirebilir.

Gıda maddelerinde radyonüklidler olarak adlandırılan maddeler mevcuttur. Bunlar, çekirdekleri radyoaktif olarak bozunan stabil olmayan atomlardır. Çekirdeğin bozunması ile radyasyon üretilir. Doğal radyonüklitler doğada da var olduğundan, hayvanlar ve bitkiler tarafından emilirler. İnsan gıdası olan bitkisel ve hayvansal ürünler ve içme suyu ile radyoaktif nüklitler vücudumuza girer. Hava yoluyla dahi gıdalar kirlenebilir. Suni radyasyon, nükleer testler, reaktör felaketleri veya radyoaktif materyallerin (örn., Nükleer enerji santralleri) genel olarak kullanımından sonra yağışın bir sonucu olarak gıdalara bulaşabilirler. Örneğin, Almanya’daki bazı mantar ve yabani türler, 1986 Çernobil felaketinin sonucu olarak halen sezyum-137 yüklüdür. Genelde gıdalar çok az miktarda bu etkilere maruz kaldığından, insan hayatını tehdit eden etkiler görülmemektedir.

SORUMLU KİŞİLER

Fatih Yılmaz

Fatih Yılmaz

GBA Group Food Türkiye / Intercolab

Fatih.Yilmaz@intercolab.com

Dr. Markus Zell

Dr. Markus Zell

GBA Group Food Almanya

M.Zell@gba-group.de

Dr. Sven Unger

Dr. Sven Unger

GBA Group Environment Almanya

S.Unger@gba-group.de

IMPRINT
İntercolab Uluslararası Laboratuvar Analiz Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Kazım Dirik Mah. 234 Sk. No:14/D TR-35100 Bornova/İZMİR
Tel: +90 (0850) 850 05 22
Fax: +90 (0232) 480 05 22
Mail: info@intercolab.com
CEO: Fatih Yılmaz
Handelsregister / Commercial Registry: İZMİR
VAT: Bornova 626 040 0441